close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

دانلود رایگان فایل

mostafa بازدید : 3 جمعه 22 دی 1396 زمان : 23:07

مقاله اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی - Civilica

مقاله نقش کشاورزی در توسعه روستایی - سیویلیکا

مقاله نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران ):1381 -1340) یک تحلیل ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

[PDF]ﻧﻘﺶ آب دَر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ در . آ

بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران - مدلسازی اقتصادی

بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های ...

نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

نقش کشاورزی در توسعه پایدار | - روزنامه هشت صبح

عنوان : اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 72 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی ★ تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : پیشگفتار 5 چکیده 5 روش تحقیق 5 مقدمه 6 فرضیات تحقیق 6 اهداف تحقیق 6 کشاورزی 7 صنعت 8 توازن و پایداری صنعت و کشاورزی 8 تعامل و تقابل صنعت وکشاورزی 9 منابع تولید 9 خاک 9 آب 10 نیروی انسانی 11 اتحاد مثلثی کشاورزی صنعت و توسعه 12 نقش متقابل و متقارن صنعت و کشاورزی درتوسعه ملی 13 نتیجه گیری و پیشنهاد در این بخش 15 بخش کشاورزی و توسعه 17 اهمیت بخش کشاورزی ، مشکلات و موانع رشد آن 18 ویژگیهای محصولات کشاورزی و عرضه آنها به بازار 19 تثبیت بازار محصولات کشاورزی الزامی برای توسعه 20 صنایع فرودست و پایداری ...

این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد: ... حاجی رستملو, بهاره و مصطفی عارف نیا، ۱۳۹۲، اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و و انجمن حمایت از ...

می باشد. هدف این مقاله بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی با روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بخش کشاورزی یکی از تواناترین بخش های اقتصادی کشور است که تامین کننده حدود یک سوم اشتغال، بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی کشور، نیمی از صادرات غیر نفتی، نه دهم نیاز4 میلیون خانوار ...

مقاله حاضر به بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی ایران (1381-1340) می پردازد . ... در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد. ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

این مقاله برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. ... از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را میتوان از عوامل عمدهی کمک کننده ...

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (IJAEDR) ... 2- برای ارسال مقاله لازم است نویسندگان محترم فایل تصاویر مورد استفاده در فایل word را نیز به طور مستقل ارسال کنند. احتراما" به اطلاع میرساند ... بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی بر ریسک‌های ادراک شده پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی ایران.

ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی واﺑـ. ﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﮔﺮدد،ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﻫـﺮ واﺣـﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ آب ﺑﺎﻋﺚ. /029. ﻧﻔﺮ. اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. و. ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻫـﺎی ﭘـﺴﯿﻦ و. ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آب از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ در رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ و از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در رﺗﺒـﻪ. ﺷﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آب ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ.

هدف این مقاله، استخراج اجزای روند بلندمدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی و بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ادوار تجاری اقتصاد ایران است. ... در این راستا، فرضیه تحقیق عبارت است از: در تمامی دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی بر ادوار تجاری ایران تأثیرگذار بوده است، و به عنوان متغیری پیش‌رو عمل کرده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تأثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه‌ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مد نظر بوده ...

با توجه به اهمیت بخشهای مختلف بهویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش ...

جبار محمدی، از کارشناسان کشاورزی می‌گوید که در حال حاضر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی برخی از کشورها مورد بحث قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک بخش اقتصادی مهم، نقش حیاتی در توسعه ملی ایفا می‌کند. آقای محمدی گفت: «با نزول کشاورزی، نیروی کار زیادی از زمین رانده شده و کارگران این بخش به‌صورت بی‌کاران پنهان درمی‌آیند که ...

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 159

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 142
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 59
 • باردید دیروز : 106
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 165
 • بازدید ماه : 336
 • بازدید سال : 6954
 • بازدید کلی : 6954
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی